DSC_4211

El nostre projecte educatiu

Eduquem des d’un tracte proper, que implica senzillesa, alegria i bondat. Des dels valors evangèlics, posem especial atenció en una educació integral dels alumnes.

La nostra línia vertical d’escola es basa en els següents fonaments:

Critical Thinking

Eduquem l'esperit crític que el capacita per afrontar les noves situacions. El critical thinking abasta un camp d’aplicació tan ampli que és una de les eines de pensament més útils per a prendre decisions correctes a nivell professional i personal. Millorem el costat més innovador:

Si es té la capacitat per a fer un pas enrere i d’observar 360 graus al voltant, s’és capaç d’obtenir solucions més funcionals, viables i creatives. Es tracta d’aprendre i treballar millor, maximitzant l’èxit i minimitzant els errors”. El pensament crític possibilita el desenvolupament de competències socials i lingüístiques, a més d’afavorir l’assoliment de capacitats de reflexió, comunicació i escolta activa. Aquesta metodologia suposa el desenvolupament d’habilitats com:

 • Analitzar
 • Reflexionar
 • Formular preguntes
 • Discernir la fiabilitat de fonts
 • Definir
 • Explicar
 • Decidir
Les 4Cs
 1. La cooperació: Han de saber organitzar-se, parlar entre ells, escoltar, expressar-se, delega repartir responsabilitats. El treball cooperatiu suposa atorgar autonomia i protagonisme als alumnes.
 2. La curiositat: Una ment curiosa mai deixa d’aprendre. Hem d’aprendre nosaltres perquè aprenguin ells. La Curiositat és font de motivació els motivarà a fer-se preguntes i buscar respostes, sense acceptar qualsevol informació, qüestionant-se la seva veracitat d’una manera constructiva i crítica.
 3. La creativitat: Llibertat perquè puguin obrir diferents maneres d’arribar a solucions o solucions diferents. Metodologies obertes com L’aprenentatge per problemes o projectes poden ser bons canalitzadors les seves idees i iniciatives. Igualment, hem de recordar que afavorir diferents intel·ligències i estils d’aprenentatge, també ajudarà al fet que trobin el seu propi camí.
 4. La competència: Aprendran competències cognitives i no cognitives,socials,personals i emocionals.

Habilitats imprescindibles per al treball i l’educació però, sobretot, per a la vida. Tractem amb persones en desenvolupament,nens i joves,als quals hem de tractar amb proximitat, empatia, tolerància i comprensió, al mateix temps que imposem una certa disciplina i normes.

Treball per projectes

A primària i secundària treballem amb projectes interdisciplinaris que incorporen el desenvolupament de les  diferents competències i habilitats connectades a tots els talents. 

A través de reptes reals i significatius i amb un treball integrat de la llengua, l’alumne aprèn per  descobriment guiat i participa activament en processos cognitius de rang superior al llarg de les  diverses fases del projecte: investigació, formulació d’hipòtesi, cerca i sistematització de la  informació, definició i construcció d’un producte final, fins a la seva presentació.

Caràcter propi

Les famílies que ens escullen valoren:
 1. La proximitat del centre.
 2. Educació cristiana i en valors.
 3. Conciliació familiar.
 4. Contacte interpersonal entre famílies i alumnes.
 5. Accés ràpid i fàcil al professorat.
 6. Estabilitat del professorat.
 7. Atenció personalitzada per a cada alumne.
 8. Capacitat d’acollida.
"Som una escola cristiana que fomenta el creixement integral dels alumnes, atenent totes les dimensions de la persona i que aposta per la innovació pedagògica."
Eduquem des d'un apropament cordial que implica senzillesa, alegria i bondat, tot potenciant l'esperit crític i creador que els capaciti per afrontar les noves situacions.

Instal·lacions

Coneix la nostra escola
Reprodueix vídeo

Organigrama

Descarrega't el nostre organigrama
iconos-38

Pastoral

A la nostra escola, la pastoral és l’eix transversal que il·lumina i dona sentit i coherència al conjunt de la tasca educativa. Des del nostre estil franciscà-clarià, fomentem el creixement integral dels nostres alumnes, atenent totes les dimensions de la persona.

La nostra escola esdevé, per tant, un espai on els valors de l’Evangeli com la senzillesa, la fraternitat i l’alegria es fan palesos amb gran naturalitat. Des de l’apropament cordial potenciem el diàleg entre fe i cultura, cultivant, des de diversos vessants, l’esperit crític, la visió profunda de realitat i la capacitat de prendre decisions de manera responsable.

Com a escola cristiana que som, concebem la persona com un ésser singular, social i transcendent, en continu procés de creixement i maduració. 

Per això, a més de l’ambient propi del centre, promovem experiències d’interioritat que possibiliten el coneixement personal i el creixement en la fe.

La pastoral viscuda com a experiència diària es complementa amb la celebració de les festes pròpies de l’escola, les trobades intercol·legials, l’ensenyament cultural-religiós de qualitat i l’acompanyament en la recepció dels sagraments.

Com a institució educativa fundada pel Beat Josep Tous i Soler amb caràcter social, entenem que el missatge de Jesús de Natzaret repercuteix positivament en la societat, també promovem les accions solidàries, adreçades al desenvolupament d’actituds de compromís social i de servei envers els altres.

Maria, Mare del Diví Pastor, és referent i guia en el nostre compromís d’educar avui per la solidaritat de demà i d’anar sembrant al nostre pas la Pau i el Bé.

Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis i representant de l’administració local. La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Ressenya històrica

El Col·legi Mare del Diví Pastor va ser fundat el dia 4 de gener de l’any 1885, per les germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

L’any 1973 es va construir edifici d’Infantil i Primària i actualment la Llar d’infants.
La finalitat de la institució fou, seguint el carisma de la fundació, donar educació a les nenes i joves que en aquells moments no tenien possibilitat de rebre-la des d’altres entitats. Evidentment, és una escola d’inspiració cristiana i, per tant la religió catòlica i la celebració de la fe juntament amb la qualitat de l’ensenyament i la integració social, en són els eixos vertebradors.

Ampa

L’AMPA és una associació, sense ànim de lucre, que busca el diàleg i la transparència amb els seus associats. Està format per un grup de pares i mares compromesos en l’educació dels seus fills/es, amb ganes de treballar per tots els nens de l’escola, així com per les famílies associades a l’AMPA.

Al mateix temps, treballem en coordinació amb l’equip docent i la direcció del centre, sempre amb la intenció d’aportar idees i dur a terme millores per al nostre alumnat. Al seu torn, es fan ressò de les idees i projectes dels pares i mares per a ser tingudes en consideració.