Screenshot_2

Educació Primària i Secundària

La nostra escola promou l’educació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de la persona de la vida i el món, i els prepara per a participar activament i fer possible una societat millor. La implementació del projecte d’innovació pedagògica és un procés vital. És un procés reflexiu, progressiu i compartit.

Objectius principals

Tenim una línia vertical d’escola des dels petits fins als més grans de secundària que persegueix uns objectius:
iconos-38
Adoptem una metodologia didàctica, oberta i flexible.
iconos-38
Posem els avenços tecnològics al servei de l’educació.
iconos-38
Atenem la diversitat, tot fent-ne un seguiment personalitzat.
iconos-120
Projectem l’educació més enllà de l’aula: convivències, colònies, sortides culturals…
iconos-38
Ajudem a descobrir i potenciar les aptituds de cada alumne/a.
iconos-38
Afavorim un apropament cordial, senzill i alegre.
iconos-120
Eduquem la dimensió social i la responsabilitat personal.
iconos-38
Promovem les actituds de solidaritat, sentit de justícia, pau, llibertat personal, esperit crític i dialogant…
iconos-120
Potenciem una relació propera i continuada amb els pares a través de les entrevistes amb el/la tutor/a.
iconos-38
Acollim els alumnes nouvinguts tot facilitant la seva integració.

Perfil de sortida de l'alumne

A partir del nostre Projecte Educatiu i la implementació de les noves innovacions metodològiques i tecnològiques que hem dut a terme, hem establert el Perfil de sortida dels nostres alumnes, és a dir, hem determinat quines són les característiques que han d’assolir quan acabin 4t ESO.

Dimensió personal
Dimensió social
Dimensió acadèmica
Valors cristians (acollidors, cooperatius i oberts a la comunitat)
Pensament crític
Multilingüe
Iniciativa personal
Consciència social i ecològica i Hàbits saludables
Adaptació als canvis socials i tecnològics
Screenshot_3

Projectes acadèmics

A Primària i Secundària establim uns projectes acadèmics: